Akció
Kliens
Szerver
FUJITSUSHOP > ÁSZF
vissza
Túl sok
Több mint 150 találat! Kérem szűkítsen!
Nincs találat

ÁSZF

Szerződési feltételek

Üdvözöljük Önt a SERCO Informatika Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.fujitsushop.hu (továbbiakban: Webáruház) weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza és ismerteti az érdeklődő, a webáruház szolgáltatásait felhasználó, a webáruház szolgáltatásait igénybevevővel (továbbiakban: Vásárló) a webáruház általános működési elveit, a webáruház által nyújtott szolgáltatások használati / felhasználási feltételeit.

 

Amennyiben felhasználója szeretne lenni a Webáruházunknak vagy vásárolni szeretne a Webáruházunkból, kérjük figyelmessen olvassa végig jelen ÁSZF –et, és kizárólag abban az esetben vásároljon, vagy vegye igénybe a Webáruházunk által nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben jelen ÁSZF MINDEN pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a jelen általános szerződési feltételek összes pontját.

 

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés nyelve magyar. A létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az Üzemeltető ezeket a szerződéseket nem iktatja, így utólag nem megtekinthetőek, nem hozzáférhetőek, vissza nem kereshetőek.

 

Vásárló a Webáruház böngészésével, használatával, egyben ráutaló magatartásával,  a megrendelése rögzítésével tudomásul veszi, és elfogadja jelen ÁSZF alábbi pontjait:

 

1. Az Üzemeltető

 

Cég neve: SERCO Informatika Kft.

Cég székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

Cég üzlete: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

Cég adószáma: 12906240-2-41

Cég közösségi adószáma: HU 12906240

Cég cégjegyzékszáma: 01-09-709321

Cég Iparkamara regisztrációs száma: BU12906240

Cég Adatvédelmi nyílvántartási száma:

Cég bankszámla száma: 10102237-61905800-01004008

Cég vezető tisztségviselője: Wéber Tamás

Cég kapcsolattartója:

Cég e-mail elérhetősége: info@serco.hu

Cég telefonos elérhetősége: +36 1 272 21 40

 

2. Felelősség

 

Vásárló elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a webáruház Vásárlói használatából adódó kockázatokért. Üzemeltető kizár és elutasít minden felelősséget a Vásárló által tanusított magatartási formákat illetően, mely magatartási formákért Vásárló maga kizárólagosan felelős.

Az Üzemetető a Vásárló általi regisztráció, megrendelési folyamat alatt a Vásárló által leközölt adatok valódiságát jogosult, de nem köteles ellenőrzi, ezen adatok valódiságáért az azt megadó Vásárló felel.

Az E-mail cím megadásakor Vásárló felelősséget vállal, hogy az általa megjelölt e-mail címről ő maga veszi igénybe Üzemeltető szolgáltatásait. Minden nemű felelősségvállalás a regisztrációba, vagy a megrendelési folyamatba bevont E-mail címet érintően, az E-mail fiókot regisztráló személyt illeti meg. Amennyiben jogi sérelemre kerül sor, az Üzemeltető minden segítséget biztosít az eljáró hatóságoknak a jogsértő ügylet / személy személyazonosságának ellenőrzésével / feltárásával kapcsolatban. Az ÁSZF jelen pontjának be nem tartása kapcsán Üzemeltető jogosult a Vásárlói regisztráció, vagy hírlevélre történő feliratkozás törlésére, mely esetben Üzemeltető semmilyen nemű / felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért nem felel.

A Vásárló a honlap / webáruház használatával kötelezettséget vállal, hogy a honlap / webáruház használata során harmadik személy jogait, vagy egyéb jogszabályokat közvetett, vagy közvetlen módon sem sértse meg.

 

3. Az információk tulajdonjoga

 

Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető birtokolja a Webáruházban található / látható információkat. A Webáruház oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Webáruház / weboldal tartalmai és adatai semmilyen módon nem tárolhatóak, a honlapunkra feltöltött képi anyagok, szövegeknek az Üzemeltető beleegyezése nélküli felhasználása jogi következményekkel jár. Az Üzemeltető hozzájárulása nélkül nem megengedett a Webáruházban megjelenő tartalmak, információk, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása, ismételt megjelentetése. Fentiek be nem tartása jogkövetkezményekkel jár, szükség esetén bírósági úton érvényesítjük jogainkat.

 

Bármely regisztráló fél, aki regisztrál a www.fujitsushop.hu weboldalon, az Adatvédelmi nyilatkozatot, ÁSZF –et elfogadottnak tekinti, a Webáruház szolgáltatásait igénybe véve ráutaló magatartás formájában elfogadja, egyetért az ÁSZF –ben rögzített összes ponttal.

 

4. Adatkezelés.

 

Tájékoztatjuk, a Webáruházunkból való rendelés során a Vásárló személyes adatai a Webáruházat Üzemeltető adatbázisába kerülnek.

A Vásárló adatainak kezelésekor minden esetben a 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az adatvédelmi törvénynek megfelelően járunk el.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Webáruház / honlap Felhasználóját, az Üzemeltető által kezelt adatok adatkezlési elveiről, gyakorlatáról, melynek során Üzemeltető tiszteletben tartja a Webáruházat használók, a honlapra látogatók személyhez fűződő jogait.

A Vásárló a Webáruház használatával elfogadja és hozzájárul a meghatározott adatkezelési elvekhez.

 

Adatkezelő:

Cég neve: SERCO Informatika Kft.

Cég székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

Cég üzlete: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

Cég adószáma: 12906240-2-41

Cég közösségi adószáma: HU 12906240

Cég cégjegyzékszáma: 01-09-709321

Cég Iparkamara regisztrációs száma: BU12906240

Cég Adatvédelmi nyílvántartási száma:

Cég bankszámla száma: 10102237-61905800-01004008

Cég vezető tisztségviselője: Wéber Tamás

Cég kapcsolattartója:

Cég e-mail elérhetősége: info@serco.hu

Cég telefonos elérhetősége: +36 1 272 21 40

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Vásárló / Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Adatkezelés célja:

Az Üzemeltető a Vásárló adatait bizalmasan kezeli, adatkezelésének célja kizárólag a megrendelések, rendelési feltételek teljesítése, kiszállítása, valamint a hírlevélre feliratkozottak részére további hírlevelek küldése.

 

Az adatkezelés során kezelt adatok:

1. Vásárlói regisztrációhoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Magánszemély vásárló esetén: Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím

Jogi személy (cég) esetén: Cég neve, formája (pl. Kft.), adószáma, cégjegyzékszáma, Székhely címe, Szállítási címe, Számlázási címe, E-mail címe, telefonszáma

2. Hírlevélre történő feliratkozás az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Vezetékneve, Keresztneve, E-mail címe

3. Technikai adatok, Cookiek (sütik):

A weblap böngészése közben kizárólag statisztikai célból technikai adatokat gyűjtünk a látogatóról / felhasználóról (pl: operációs rendszer fajtája, IP cím, stb).

Ezen adatokhoz csak az Üzemltető fér hozzá, mely adatokból a Felhasználó személyére nem lehet következtetni. Ezen adatokat Üzemeltetőnek személyes azonosításra nem áll módjában felhasználni, és nem is használja fel.
A Webáruházunk cookiekat használ, melyek szükségesek a sikeres megrendelés leadásához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a Webáruház funkciói csak részben lesznek elérhetőek.

 

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a www.fujitsushop.hu webolra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti a fujitsushop@serco.hu e-mail címen, illetve a regisztrációt a Vásárló maga is törölheti a Saját Fiókom menüpontban megtalálható „Regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Üzemeltető köteles 3 munkanapon belül módosítani vagy törölni az adatokat a Vásárló által megadott instrukcióknak megfelelően.  Az Üzemeltető nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály ereje kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

 

Az Üzemeltető a Vásárlói / Felhasználói adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek teljesítése, későbbi esetleges bizonyítása, továbbá hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció bármikor visszavonható, a regisztrált fél bármikor kérheti írásban adatai törlését adatbázisunkból.

 

Az adatokat megismerő személyek köre:

A megadott adatokat az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges (pl. a Magyar Postának adatokat adunk át a kézbesítéshez – a megrendelés kiszállíttatásához, teljesítéséhez).

 

Adatkezelés, Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:

Üzemeltető a megrendelések teljesítése érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatmódosítás:

Vásárló módosíthatja adatait:

 • Írásban Üzemltető felé elküldve módosítási kérelmét a fujitsushop@serco.hu e-mail címre, melyben megadja a kért új adatokat (pl. szállítási cím módosulása).
 • Saját maga is megteheti az adatmódosítást, amennyiben belép a „Saját fiókom” menüpont alá.
 • Hírlevélre történő leiratkozás kérhető írásban a fujitsushop@serco.hu e-mail címre elküldve.

 

Jogok, Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Tájékoztatáshoz való jog:

A Vásárló / Felhasználó jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, személyére vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíhatja személyes adatait saját maga a „Saját fiókom” menüpont alatt. Az Üzemeltetől felé a fujitsushop@serco.hu email címre tudja elküldeni megkeresését, melyre az Üzemeltető 30 napon belül írásos visszajelzésben adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó, Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével az Üzemeltetőhöz tud fordulni a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás:

Vásárlónak jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

Üzemeltető köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 nap alatt kivizsgálni, és írásban tájékoztatni a kérelmezőt.

 

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése:

Vásárlónak jogában áll kérnie személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül végrehajtja az adatok helyesbítését, törlését, zárolását.

A törlés nem vonatkozik pl. a számviteli szabályozás alapján fennálló szükséges adatkezelésre, ezen adatokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben Üzemeltető nem teljesíti / nem teljesítheti a kért adatok törlését, helyesbítését, zárolását, úgy az írásos kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Vásárlót a kérelem alátámasztott elutasítási indokairól.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, 

vagy

2. panasszal a NAIH- hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Hírlevél:

Az Üzemeltető a www.fujitsushop.hu honlapon elérhetővé teszi a Vásárlók számára, hogy feliratkozzanak a hírlevelére. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, a Vásárló által megadott e-mail címre Üzemeltető hírdetést vagy reklámot, csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

A vásárló bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Üzemeltető felé írásban, a fujitsushop@serco.hu e-mail címre elküldött kérelmével. Ezt követően Üzemeltető törli a Vásárló adatait nyilvántartásából, több hírlevelet nem küld Vásárlónak.

(Ide vonatkozó szabályozás: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)

 

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót a Vásárlók / felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vásárló az Üzemeltető Webáruháza által nyújtott szolgáltatások használatával, ráutaló magatartással elfogadja az új, módosított Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése: 2016. szeptember 1.

 

5.Megrendelések, szállítások kezelése:

 

Regisztráció:

A webáruház tartalma elérhető regisztráció nélkül a Vásárlók számára, azonban a megrendelések generálása regisztrációhoz kötött, ennek megfelelően a Webáruházunkban történő vásárlás feltétele az Üzemeltető által visszaigazolt sikeres regisztráció.

 

A regisztráció során a következő adatokat kérjük megadni:

 • Természetes személy esetén: Az Ön vezetékneve, keresztneve,  e-mail elérhetősége, telefonszáma, lakóhelye, számlázási címe, szállítási címe.
 • Jogi személy esetén: Az Ön Cégének megnevezése és jogi formája, adószáma, cégjegyzékszáma, székhely címe, számlázási címe, szállítási címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma.

 

Az Üzemeltető minden esetben válasz e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az eredményes regisztráció megtörténtéről.

 

A Vásárlónak lehetősége van a regisztációjának törlését kérni az Üzemeltető részére a fujitsushop@serco.hu e-mail címre elküldött írásos megkereséssel.

Az Üzemeltető a Vásárló jelzésének megfelelően törli a regisztrációt, azonban nem törli a már korábbi megrendelésekre vonatkozó iratokat, dokumentumokat, melyek megörzéséről a számviteli törvény alapján köteles Üzemeltető gondokoskodni.

A Vásárló köteles maga gondoskodni a személyes adataiban bekövetkezett változások Üzemeltető felé történő haladéktatlan írásos bejelentéséről.

A Vásárló maga felelős a személyes és a Webáruház regisztráció adatainak (pl. jelszó) titokban tartásáért.

Amennyiben Vásárló tudomást szerez, hogy a jelszavához harmadik személy hozzáférést szerzett, köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát.

 

Árak alkalmazása:

Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Felhasználót, hogy Üzemeltető a Webáruházban feltüntetett árak esetében is a termékek vételára tartalmazza minden esetben az általános forgalmi adót és egyéb közterheket, a termékek vételára tartalmazza a magyarországi kiszállítás költségét.

Külön csomagolási költséget nem számít fel az Üzemeltető, a feltüntetett árak tartalmazzák az összes csomagolási költséget.

A termékeink vételára magyar forintban (Ft) értendő, fizetendő. A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindennemű károk tekintetében, azok pénzügyi, vagyoni, nem vagyoni rendezése kapcsán.

 

Megrendelések kezelése:

 • A regisztrációt követően kérjük lépjen be fiókjába a „Belépés” gombra kattintva.
 • Válaszza ki a kívánt terméket a különböző szűrési feltétekek és rendezési beállításokat követően.
 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze be a „Kosárba”.
 • Amennyiben nem szeretne tovább vásárolni, kérjük kattintson a „Tovább a Pénztárhoz” gombra, amennyiben szeretne tovább vásárolni, kérjük kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra. Ezen az oldalon tud változtatni a kosár tartalmán, tud terméket kitörölni, mennyiséget módosítani, amennyiben meggondolta volna magát.
 • „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva ellenőrizheti az összes adatot. Amennyiben változtatni szeretne a megadott adatokon, lehetősége van ezen az oldalon az adatmódosításra.
 • „Rendelés elküldése” gombbal tudja a megrendelését elküldeni. Amennyiben a rendelés elküldését követően vesz észre hibát, adatelírást a megrendelésen, kérjük sürgősen vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel, a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.
 • Válasz e-mailben a rendelés elküldését követő 24 órán belül visszaigazolást kap tőlünk. Amennyiben nem érkezik meg a visszaigazoló e-mailünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A válasz e-mail meg nem érkezésének oka lehet pl. egy elírt, Ön által tévesen, rosszul megadott e-mail cím. A visszaigazoló e­mailünk tartalmazza az Ön személyes adatait és a megrendelésére, az Ön által megrendelt termék(ek)re vonatkozó adatokat, szállítási információkat. Jelen visszaigazoló e-mailünk érvényes vásárlási szerződésnek minösül, biztosítjuk Önnek a kért megrendelt terméket a visszaigazoló e-mailünket követően.

Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg, úgy Ön mentesül a termék megvásárlása felől.

 

Fizetés formája, módja:

Ön a megrendelt terméket a következőképp fizetheti ki:

1. Személyes átvétel esetén az Üzemeltető Ügyfélszolgálatán készpénzzel.

2. Banki utalással
Ebben az esetben Ön a termék(ek) átvétele előtt a megrendelt termék(ek) árát + az esetleges szállítási költség árát előre átutalja az Üzemeltető Budapest Banknál vezetett 10102237-61905800-01004008 számú vállalati bankszámlájára. Kérjük az utalás közlemény rovatában írja be azt a nevet, mely a megrendelésén szerepel. Előre átutalás esetén a termék átvételére csak a vállalati bankszámlánkra történő pénzügyi jóváírást követően jogosult, házhozszállítás esetén is a csomagot csak az átutalás jóváírását követően indítjuk el.

3. Bankszámlára történő pénz befizetéssel
Ebben az esetben Ön befizeti készpénzben a megrendelés teljes összegét az Üzemeltető Budapest Banknál vezetett 10102237-61905800-01004008 számú vállalati bankszámlájára, Befizetés közlemény rovatába kérjük írja be azt a nevet, mely a megrendelésén szerepel.

 

Szállítási feltételek

A Vásárló által megrendelt termékeket Üzemeltető logisztikai munkatársa, a Magyar Posta Logisztika, egyéb futárcég szállítja el a Vásárló által megjelölt címre.

 

A megrendelt áruk Szállítási / teljesítési határideje:

 • Személyes átvétel esetén a visszaigazolást követő munkanapon.
 • Előre utalás esetén, a megrendelés beérkezése és a pénzügyi utalás vállalati bankszámlánkon történő jóváírását követő 2-3 munkanapon belül.
 • Utánvétes rendelés esetén a megrendelés visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül.

 

A megrendelt áruk Szállítási módja:

 1. A megadott Szállítási címre:

A csomagok kézbesítése munkanapokon 08-17h közötti időszakban történik meg. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, célszerű szállítási címként munkahelyi címét megadni. Amennyiben megadja mobiltelefonszámát, esetleges sikertelen kézbesítést követően, a második kézbesítési kísérlet előtt egyeztetünk Önnel a második kézbesítési kísérlet idejéről.

 

6. Ellási jog

Elállási jog alapja:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Elállási jog gyakorlata:
Ha termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el az Ön tetszését, és másra sem szeretné kicserélni (és a termék nem volt használva), az unios fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül joga van elállni a vásárlástól, és visszaküldheti a terméket cégünknek. A visszaküldés / visszaszállítás költségét Önnek kell fizetnie.

Kérjük elállási szándékát írásban szíveskedjen jelezni felénk a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

Amennyiben az eredeti kiszállított termék kiszállítása ingyenesen történt meg, a Vásárlónak meg kell térítenie a szállítás költségét is, amelyet kedvezményként az Üzemeltető elengedett a házhozszállításkor.

 

Kérjük, az uj, sértetlen terméket, annak minden tartozékával, gyári sértetlen dobozával, csak és kizárólag a vásárlást igazoló számlával együtt jutassa vissza személyesen vagy ajánlottan postán címünkre: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

  

Amennyiben nem személyesen jár el, a csomagot kérjük ajánlottan adja fel, utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni.

 

A csomag visszaérkezését követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, minden esetben videokamerával rögzítjük a csomag kibontását és a visszaküldött csomag belő tartalmát, a visszaküldött termék állapotát, tartozékait.

Ha mindent rendben találunk, a visszaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül visszafizetésre kerül a kifizetett vételár az Ön részére.

 

Cégünk üzletpolitikája, a Vásárlók jogait figyelembe véve minden esetben gyors és rugalmas együttműködési formában kezelje az elállási jog gyakorlatát a törvényi szabályozás keretein belül.

  

9. Panasz ügyintézések kezelése, módja, ideje, határidők:

 

A Vásárló a termékekkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi módokon és elérhetőségeken jelezheti, jelentheti be:

 

Üzemeltetőnek írásban:

Üzemeltető a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek 1 példányát a Vásárló személyes ügyintézése kapcsán átadja a Vásárlónak.

Amennyiben írásos formában érkezik meg a fogyasztói kifogás bejelentése (pl. postán, vagy e-mailen), úgy Üzemeltető köteles eljárni az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint.

Az Üzemeltető a hozzá intézett termékkel kapcsolatos fogyasztói panaszt, a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja a Vásárlót a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben elutasításra került a fogyasztói kifogás bejelentés, úgy Üzemeltető köteles írásban tájékoztatni Vásárlót az elutasítás okáról.

 

További jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a fogyasztói vita kapcsán a Vásárló és az Üzemeltető közötti tárgyalások, egyeztetések kapcsán nem rendeződik a fogyasztói jogvita, úgy a Vásárlónak jogában áll az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élni:

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 • PBT (Pénzügyi Békéltető Testület) eljáránának kezdeményezése
 • Fogyasztóvédelmi Hatóságnál panasztétel eszközlése

 

10. ÁSZF egyoldalú módosítása:

 

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Vásárló számára a Webáruház első használata alkalmával ráutaló magatartás formájában hatályossá válnak, azokat az ÁSZF módosítást követően leadott megrendelésekre irányadóként alkalmazandó a Vásárló számára.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépése: 2016. szeptember 1.

 

Értesüljön újdonságainkról, akcióinkról a Facebookon!