Akció
Kliens
Szerver
FUJITSUSHOP > Adatvédelem
vissza
Túl sok
Több mint 150 találat! Kérem szűkítsen!
Nincs találat

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 HATÁLYOS: 2018.06.

 Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, a Webáruházunkból való rendelés során a Vásárló személyes adatai a Webáruházat Üzemeltető adatbázisába kerülnek.
A Vásárló adatainak kezelésekor minden esetben a 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az adatvédelmi törvénynek megfelelően járunk el.
Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Webáruház Felhasználóját, az Üzemeltető által kezelt adatok adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, melynek során Üzemeltető tiszteletben tartja a Webáruházat használó, a honlapra látogatók személyhez fűződő jogait.

A Vásárló a Webáruház használatával elfogadja és hozzájárul a meghatározott adatkezelési elvekhez.

A www.fujitsushop.hu domain név alatt elérhető webáruház (a továbbiakban “Webáruház”) megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. A Webáruház használata, illetve a személyes adatok megadása önkéntes, azonba felhívjuk figyelmét, hogy a Webáruház használatával Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR”), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”).

Megfelelő technikai és folyamatszabályozási intézkedésekkel biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, különöstekintettel a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Bármilyen adatszivárgásról annak méretétől függetlenül bejelentést teszünk mind az adatgazdának mind a felügyeleti szervnek.

Adatkezelési Szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak.

KI AZ ADATKEZELŐ?

A Webáruház üzemeltetője a SERCO Informatika Kft. (Cg. 01-09-709321, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., adószám: 12906240-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Adatkezelő”).

Elérhetőségeink az alábbiak:

Web: www.serco.hu

Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

E-mail: info@serco.hu

Telefon: +36 1 272 2140

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Az adatkezelés során kezelt adatok:

 • Vásárlói regisztrációhoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Szállítási cím, Számlázási cím, Céges vásárlás esetén: adószám, cégjegyzékszám

 • Hírlevélre történő feliratkozás az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím

 • Technikai adatok, Cookiek (sütik):

A weblap böngészése közben kizárólag statisztikai célból technikai adatokat gyűjtünk a látogatóról / felhasználóról (pl: operációs rendszer fajtája, IP cím, stb.).

Ezen adatokhoz csak az Üzemeltető fér hozzá, mely adatokból a Felhasználó személyére nem lehet következtetni. Ezen adatokat Üzemeltetőnek személyes azonosításra nem áll módjában felhasználni, és nem is használja fel. 

A Webáruházunk cookiekat használ, melyek szükségesek a sikeres megrendelés leadásához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a Webáruház funkciói csak részben lesznek elérhetőek.

MILYEN CÉLOKÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 Az Üzemeltető a Vásárló adatait bizalmasan kezeli, adatkezelésének célja kizárólag a megrendelések, rendelési feltételek teljesítése, kiszállítása, valamint a hírlevélre feliratkozottak részére további hírlevelek küldése.

A Célt minden esetben előzetesen és egyértelműen kommunikáljuk.

MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Vásárló / Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az Adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítése céljából, az Infotv. 6. § (5) bekezdésében kifejtett feltételekkel. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatók, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

KIKKEL OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

A megadott adatokat az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges (pl. a Magyar Postának adatokat adunk át a kézbesítéshez – a megrendelés kiszállíttatásához, teljesítéséhez).

A Weboldal technikai karbantartását időszakosan a EMDOL Kft végzi ( 2051 Biatorbágy, Szabadság u 123. www.egyediwebaruhaz.hu) partnerünk másolatot nem készít, harmadik személynek adatot nem ad át.

A Webshop látogatottsági adatainak feldolgozására a Google Analytics megoldását használjuk, amely szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA www.google.com).

A Webshop online reklámtevékenységére pedig az alábbi szolgáltatásokat vesszük igénybe:

 • Google Adwords; szolgáltatója a Google Inc. . (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA google.com);
 • Facebook Ads; szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország facebook.com),
 • LinkedIn Ads; szolgáltatója a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország linkedin.com). 

Partnereink az Ön személyes adatait adatkezelőként, és a saját adatvédelmi elveik szerint kezelik, Ön természetesen ebben az esetben is élhet az irányadó jogszabályok által biztosított jogaival.

ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS:

Üzemeltető a megrendelések teljesítése érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

ADATMÓDOSÍTÁS:

Vásárló módosíthatja adatait:

· Írásban Üzemltető felé elküldve módosítási kérelmét a fujitsushop@serco.hu e-mail címre, melyben megadja a kért új adatokat (pl. szállítási cím módosulása).

· Saját maga is megteheti az adatmódosítást, amennyiben belép a „Saját fiókom” menüpont alá.

· Hírlevélre történő leiratkozás kérhető írásban a fujitsushop@serco.hu e-mail címre elküldve.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Vásárló személyes adatainak kezelése a www.fujitsushop.hu weboldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti a fujitsushop@serco.hu e-mail címen, illetve a regisztrációt a Vásárló maga is törölheti a Saját Fiókom menüpontban megtalálható „Regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Üzemeltető köteles 3 munkanapon belül módosítani vagy törölni az adatokat a Vásárló által megadott instrukcióknak megfelelően. Az Üzemeltető nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály ereje kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

Az Üzemeltető a Vásárlói / Felhasználói adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek teljesítése, későbbi esetleges bizonyítása, továbbá hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció bármikor visszavonható, a regisztrált fél bármikor kérheti írásban adatai törlését adatbázisunkból. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában az adatait legfeljebb 10 évig, vagy, a megkötött szerződésre irányadó megőrzési idő lejártáig kezeljük.

MILYEN JOGOK ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE?

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen
 • a személyes adatok helyesbítését kérje
 • a személyes adatok törlését kérje
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje
 • a személyes adatok kezelésének korábban adott hozzájárulását megvonja
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

A kérelmét írásos formában az info@serco.hu vagy irodánk címére postai úton nyújthatja be, amely nyomán hozott intézkedésekről az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 14 napon belül tájékoztatást adunk.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Vásárló / Felhasználó jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni az Üzemeltetől által kezelt, személyére vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíhatja személyes adatait saját maga a „Saját fiókom” menüpont alatt. Az Üzemeltetől felé a fujitsushop@serco.hu email címre tudja elküldeni megkeresését, melyre az Üzemeltető 30 napon belül írásos visszajelzésben  adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó, Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével az Üzemeltetőhöz tud fordulni a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁS:

Vásárlónak jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé az fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

Üzemeltető köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 nap alatt kivizsgálni, és írásban tájékoztatni a kérelmezőt.

ADATOK TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA, HELYESBÍTÉSE:

Vásárlónak jogában áll kérnie személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé a fujitsushop@serco.hu e-mail címen.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül végrehajtja az adatok helyesbítését, törlését, zárolását.

A törlés nem vonatkozik pl. a számviteli szabályozás alapján fennálló szükséges adatkezelésre, ezen adatokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben Üzemeltető nem teljesíti / nem teljesítheti a kért adatok törlését, helyesbítését, zárolását, úgy az írásos kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Vásárlót a kérelem alátámasztott elutasítási indokairól.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

1. A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,

vagy

2. panasszal a NAIH- hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

HÍRLEVÉL:

Az Üzemeltető a www.fujitsushop.hu honlapon elérhetővé teszi a Vásárlók számára, hogy feliratkozzanak a hírlevelére. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, a Vásárló által megadott e-mail címre Üzemeltető hirdetést vagy reklámot, csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

A Vásárló bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Üzemeltető felé írásban, a fujitsushop@serco.hu e-mail címre elküldött kérelmével. Ezt követően Üzemeltető törli a Vásárló adatait nyilvántartásából, több hírlevelet nem küld Vásárlónak.

(Ide vonatkozó szabályozás: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)

Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, Ön jogosult bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni.

Értesüljön újdonságainkról, akcióinkról a Facebookon!